Thuộc tính cơ khí Inox Austenitic theo tiêu chuẩn BS EN 10088-3

Thuộc tính cơ khí Inox Austenitic theo tiêu chuẩn BS EN 10088-3

BS EN 10088-3 cung cấp các tính chất cơ học cho các sản phẩm bán thành phẩm bằng thép không gỉ, thanh, cây và các bộ phận cho các mục đích chung. Các tính chất được đưa ra trong bài viết này là độ bền bằng chứng, độ bền kéo, độ giãn dài và độ cứng của thép không gỉ Austenit.

Designation Mechanical properties min unless stated
Steel name Steel number Max thickness (unless stated)mm Proof strength Tensile strength Rm N/mm2),3) Elongation A %2),3) Hardness 1),2) HB
Rp0.23) N/mm2 Rp1.03) N/mm2

Austenitic stainless steels-standard grades

X10CrNi18-8 1.4310 40 195 230 500/750 40 230
X2CrNi18-9 1.4307 160 175 210 500/700 45 215
160<d<250</d 175 210 500/700 35 215
X2CrNi19-11 1.4306 160 180 215 460/680 45 215
160<d<250</d 180 215 460/680 35 215
X2CrNiN18-10 1.4311 160 270 305 550/760 40 230
160<d<250</d 270 305 550/760 30 230
X5CrNi18-10 1.4301 160 190 225 500/700 45 215
160<d<250</d 190 225 500/700 35 215
X8CrNiS18-9 1.4305 160 190 225 500/750 35 230
X6CrNiTi18-10 1.4541 160 190 225 500/700 40 215
160<d<250</d 190 225 500/700 30 215
X4CrNi18-12 1.4303 160 190 225 500/700 45 215
160<d<250</d 190 225 500/700 35 215
X2CrNiMo17-12-2 1.4404 160 200 235 500/700 40 215
160<d<250</d 200 235 500/700 30 215
X2CrNiMoN17-11-2 1.4406 160 280 315 580/800 40 250
160<d<250</d 280 315 580/800 30 250
X5CrNiMo17-12-2 1.4401 160 200 235 500/700 40 215
160<d<250</d 200 235 500/700 30 215
X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 160 200 235 500/700 40 215
160<d<250</d 200 235 500/700 30 215
X2CrNiMo17-12-3 1.4432 160 200 235 500/700 40 215
160<d<250</d 200 235 500/700 30 215
X2CrNiMoN17-13-3 1.4429 160 280 315 580/800 40 250
160<d<250</d 280 315 580/800 30 250
X3CrNiMo17-13-3 1.4436 160 200 235 500/700 40 215
160<d<250</d 200 235 500/700 30 215
X2CrNiMo18-14-3 1.4435 160 200 235 500/700 40 215
160<d<250</d 200 235 500/700 30 215
X2CrNiMoN17-13-5 1.4439 160 280 315 580/800 35 250
160<d<250</d 280 315 580/800 30 250
X6CrNiCuS18-9-2 1.4570 160 185 220 500/710 35 215
X3CrNiCu18-9-4 1.4567 160 175 210 450/650 45 215
X1NiCrMoCu25-20-5 1.4539 160 230 260 530/730 35 230
160<d<250</d 230 260 530/730 30 230

Austenitic stainless steels-special grades

X5CrNi17-7 1.4319 16 190 225 500/700 45 215
X9CrNi18-9 1.4325 40 190 225 550/750 40 215
X5CrNiN19-9 1.4315 40 270 310 550/750 40 215
X6CrNiNb18-10 1.4550 160 205 240 510/740 40 230
160<d<250</d 205 240 510/740 30 230
X1CrNiMoN25-22-2 1.4466 160 250 290 540/740 35 240
160<d<250</d 250 290 540/740 30 240
X6CrNiMoNb17-12-2 1.4580 160 215 250 510/740 35 230
160<d<250</d 215 250 510/740 30 230
X2CrNiMo18-15-4 1.4438 160 200 235 500/700 40 215
160<d<250</d 200 235 500/700 30 215
X1CrNiMoCuN24-22-8 1.4652 50 430 470 750/1000 40 310
X1CrNiSi18-15-4 1.4361 210 240 530/730 40 230
<d</d 210 240 530/730 30 230
X11CrNiMnN19-8-6 1.4369 15 340 370 750/950 35 300
X13MnNiN18-13-2 1.4020 160 380 420 690/850 30 220
160<d<250</d
X6CrMnNiN18-13-3 1.4378 160 380 420 690/830 30 220
160<250
X6CrMnNiCuN18-12-4-2 1.4646 8 380 400 650/850 30 260
X12CrMnNiN17-7-5 1.4372 160 230 370 750/950 40 260
160<d<250</d 230 370 750/950 35 260
X8CrMnNiN18-9-5 1.4374 10 350 380 700/900 35 260
X8CrMnCuNB17-8-3 1.4597 160 270 305 560/780 40 245
X3CrMnNiCu15-8-5-3 1.4615 160 175 210 400/600 45 180
X3CrNiCu19-9-2 1.4560 160 170 220 450/650 45 215
X3CrNiCuMo17-11-3-2 1.4578 160 175 450/650 45 215
X1NiCrMoCu31-27-4 1.4563 160 220 250 500/750 35 230
160<d<250</d 220 250 500/750 30 230
X1CrNiMoCuN25-25-5 1.4537 160 300 340 600/800 35 250
160<d<250</d 300 340 600/800 30 250
X1CrNiMoCuN20-18-7 1.4547 160 300 340 650/850 35 260
160<d<250</d 300 340 650/850 30 260
X2CrNiMoCuS17-10-2 1.4598 160 200 235 500/700 40 215
X1CrNiMoCuNW24-22-6 1.4659 160 420 460 800/1000 50 290
X1NiCrMoCuN25-20-7 1.4529 160 300 340 650/850 40 250
160<d<250</d 300 340 650/850 35 250
X2CrNiMnMoN25-18-6-5 1.4565 160 420 460 800/950 35

Related Articles

  1. Chemical composition of stainless steel long products for general purposes to BS EN 10088-3
  2. Ambient temperature mechanical properties of ferritic stainless steel long products to BS EN 10088-3
  3. Ambient temperature mechanical properties of martensitic and precipitation hardening stainless steel long products to BS EN 10088-3
  4. Ambient temperature mechanical properties of austenitic-ferritic (duplex) stainless steel long products to BS EN 10088-3

Related Links

  1. Suppliers of Stainless Steel Long Products
Kiến thức Vật Liệu tại: https://vatlieu.edu.vn/

Đặt hàng online tại: https://kimloaig7.com/