Showing 1–32 of 67 results

Nhôm và Hợp Kim Nhôm là kim loại nhẹ, có rất nhiều loại cho các ứng dụng khác nhau, từ mềm dẻo cho đến các loại có cường lực cao ứng dụng cho các ngành công nghệ cao như hàng không vũ trụ. Khi cần mua nhôm hãy gọi 0888316304

Giảm giá!
Giảm giá!

Nhôm

Nhôm 1050

80.000 50.000
Giảm giá!

Nhôm

Nhôm 1060

80.000 50.000
Giảm giá!

Nhôm

NHÔM 1070

80.000 50.000
Giảm giá!

Nhôm

Nhôm 1100

80.000 50.000
Giảm giá!

Nhôm

Nhôm 1145

80.000 50.000
Giảm giá!

Nhôm

Nhôm 1350

80.000 50.000
Giảm giá!

Nhôm

Nhôm 2024

80.000 50.000
Giảm giá!

Nhôm

Nhôm 3003

80.000 50.000
Giảm giá!

Nhôm

Nhôm 3004

80.000 50.000
Giảm giá!

Nhôm

Nhôm 3005

80.000 50.000
Giảm giá!

Nhôm

Nhôm 3105

80.000 50.000
Giảm giá!

Nhôm

Nhôm 4004

80.000 50.000
Giảm giá!

Nhôm

Nhôm 4043

80.000 50.000
Giảm giá!

Nhôm

Nhôm 4045

80.000 50.000
Giảm giá!

Nhôm

Nhôm 4104

80.000 50.000