Showing 1–32 of 112 results

Niken và Hợp Kim Niken được đánh giá là Siêu Hợp Kim, Chúng được xử dụng cho các động cơ phản lực, Thiết bị hàng không vũ trụ, Y khoa và khai thác ngoài khơi. Để mua hàng chuẩn hãy gọi 0888 316 304

Niken

254SMO

200.000

Niken

Altemp 625

200.000

Niken

Altemp 718

200.000

Niken

Alvac 718

200.000

Niken

Hastelloy

200.000

Niken

Haynes 718

200.000
Giảm giá!
Giảm giá!
1.200.000 800.000
Giảm giá!
1.200.000 800.000
Giảm giá!
1.200.000 800.000
Giảm giá!
1.200.000 800.000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!