Niken và Hợp Kim Niken được đánh giá là Siêu Hợp Kim, Chúng được xử dụng cho các động cơ phản lực, Thiết bị hàng không vũ trụ, Y khoa và khai thác ngoài khơi. Để mua hàng chuẩn hãy gọi 0888 316 304

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.