Inox – Thép không gỉ (Toàn tập)

Mục lục1 Inox, Thép không gỉ là gì?2 Thép không gỉ, Inox được phát minh như thế nào?3 Inox, Thép không gì dùng làm gì?4 Thép không gỉ có bị ăn mòn?5 Những hình thức ăn mòn có thể xảy ra trong thép không gỉ?6 Có bao nhiêu loại thép không gỉ?7 Các tiêu chuẩn […]

Tính chất Cơ học Ống Inox Chịu Áp loại hàn theo tiêu chuẩn BS EN 10217-7

Mục lục1 Tính chất Cơ học Ống Inox Chịu Áp loại hàn theo tiêu chuẩn BS EN 10217-71.1 Độ bền kéo và tính chất tác động ở nhiệt độ âm1.1.1 Austenitic steels1.1.2 Duplex – Austenitic ferritic steels2 Kiểm tra 20% công suất ở nhiệt độ cao3 Kiểm tra 100% giá trị cường độ ở nhiệt […]

Thành Phần Hóa Học Ống Hàn Chịu Áp

Mục lục1 Thành Phần Hóa Học Ống Hàn Chịu Áp2 Thép Chống Mài Mòn2.1 Austenitic steels2.2 Austenitic ferritic steels Thành Phần Hóa Học Ống Hàn Chịu Áp BS EN 10217-7 2014 là phiên bản mới nhất cho thép không gỉ cho ống hàn cho mục đích áp lực. Tiêu chuẩn được công bố lần đầu […]

Ống Inox Chịu Áp Thành Phần Hóa Học theo tiêu chuẩn EN 10216-5

Mục lục1 Ống Inox Chịu Áp Thành Phần Hóa Học theo tiêu chuẩn EN 10216-52 Thép chống ăn mòn Austenitic3 Thép chống rão Austenitic 4 Thép Duplex Ống Inox Chịu Áp Thành Phần Hóa Học theo tiêu chuẩn EN 10216-5 BS EN 10216-5 2004 là Tiêu chuẩn Châu Âu cho ống thép không gỉ cho […]

Dung sai Ống Đúc Inox theo tiêu chuẩn BS EN 10297-2

Mục lục1 Dung sai Ống Đúc Inox theo tiêu chuẩn BS EN 10297-22 Độ thẳng3 Đường Kính ngoài (OD) Độ dày thành ống (WT)4 Chiều dài ống inox đúc Dung sai Ống Đúc Inox theo tiêu chuẩn BS EN 10297-2 Độ thẳng OD Độ thẳng trên chiều dài > 33.7 mm 0.0020 L < 33.7 […]

Tính chất cơ học Ống Inox Đúc theo tiêu chuẩn BS EN 10297-2

Mục lục1 Tính chất cơ học Ống Inox Đúc theo tiêu chuẩn BS EN 10297-22 Ferritic3 Martensitic4 Austenitic5 Austenitic ferritic steels6 Ferritic Heat resisting steels7 Austenitic Heat resisting steels Tính chất cơ học Ống Inox Đúc theo tiêu chuẩn BS EN 10297-2 Mác Inox Điều kiện vận chuyển Proof strength min MPA Tensile strength MPa Elongation […]

Thành phần hóa học của Inox chịu nhiệt theo tiêu chuẩn BS EN 10297-2

Mục lục1 Thành phần hóa học của Inox chịu nhiệt theo tiêu chuẩn BS EN 10297-22 Thép không gỉ, Inox chịu ăn mòn 2.1 Ferritic steels2.2 Martensitic steel2.3 Austenitic steels2.4 Austenitic ferritic steels3 Thép không gỉ, Inox chịu nhiệt 3.1 Ferritic heat resisting steel3.2 Austenitic heat resisting steels Thành phần hóa học của Inox chịu […]

Dung sai Ống Hàn Inox theo tiêu chuẩn BS EN 10296-2

Mục lục1 Dung sai Ống Hàn Inox theo tiêu chuẩn BS EN 10296-22 Độ thằng3 Đường Kính ngoài4 Dung sai độ dày5 Chiều cao đường hàn6 Chiều dài Ống Hàn Inox Dung sai Ống Hàn Inox theo tiêu chuẩn BS EN 10296-2 Không giống như các tiêu chuẩn cho các sản phẩm tấm inox và […]

Tính chất cơ học Ống Hàn Inox

Mục lục1 Tính chất cơ học Ống Hàn Inox2 Ferritic3 Austenitic4 Austenitic ferritic steels5 Heat resisting steels Tính chất cơ học Ống Hàn Inox Nó bao gồm một số loại thép ferritic, austenitic, duplex và chịu nhiệt. Các tính chất cơ học được tóm tắt trong bảng dưới đây. Bài viết này không thay thế […]

Thành phần hóa học của Ống Inox theo tiêu chuẩn BS EN 10296-2

Mục lục1 Thành phần hóa học của Ống Inox theo tiêu chuẩn BS EN 10296-22 Thép không gỉ, Inox chống ăn mòn 2.1 Ferritic steels2.2 Austenitic steels2.3 Austenitic ferritic steels3 Thép không gỉ, Inox chịu nhiệt 3.1 Austenitic heat resisting steels Thành phần hóa học của Ống Inox theo tiêu chuẩn BS EN 10296-2 Tiêu […]

Tính chất cơ học của Inox theo tiêu chuẩn BS EN 10028-7

Mục lục1 Tính chất cơ học của Inox theo tiêu chuẩn BS EN 10028-71.1 Inox Ferritic1.2 Inox Martensitic1.3 Inox Duplex2 Giá trị độ bền kéo cho Thép Duplex3 Sức mạnh Austenitic và giá trị độ bền kéo (UTS)4 Hướng dẫn xử lý nhiệt4.1 Ferritic4.2 Duplex4.3 Austenitic4.4 Martensitic Tính chất cơ học của Inox theo tiêu […]