NHÔM TRÒN ĐẶC – LÁP NHÔM GIÁ RẺ

120.000 80.000

  • Nhôm là chất dẫn nhiệt và điện tốt. Khi đo bằng diện tích cắt ngang bằng nhau, nhôm cấp điện có độ dẫn điện xấp xỉ 62% đồng ủ bằng điện.
  • Tuy nhiên, khi so sánh bằng trọng lượng bằng nhau, độ dẫn của nhôm là 204% đồng.
  • Nhôm có thể dễ dàng chế tạo và định hình bằng cách sử dụng rất nhiều các quá trình khác nhau, bao gồm cả việc dập, vuốt và uốn.
  • Nhôm không độc và thường được sử dụng để tiếp xúc với thực phẩm.
  • Nhôm có thể dễ dàng tái chế.
Danh mục: Từ khóa: ,