Ống Titan dạng cuộn, Cuộn Ống Titan

800.000 600.000

ỨNG DỤNG CƠ BẢN

  • Khung máy bay, ống dẫn, khung, thiết bị nhà bếp
  • Bình ngưng xử lý hóa học, thiết bị bay hơi, bình phản ứng
  • Khử muối ống và ống lò sưởi
  • Tàu lạnh
  • Bộ trao đổi nhiệt
  • Mạ điện
  • Miếng đệm
  • Các thiết bị y tế
Danh mục: