Thành phần hóa học của Ống Inox theo tiêu chuẩn BS EN 10296-2

Thành phần hóa học của Ống Inox theo tiêu chuẩn BS EN 10296-2

Tiêu chuẩn BS EN 10296-2 là tiêu chuẩn vật liệu cho thép không gỉ và chịu nhiệt cho ống hàn tròn cho các mục đích cơ khí và kỹ thuật nói chung (không phải là áp lực). Tiêu chuẩn mới này được công bố lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2005 và thay thế BS 6323-8:
Bao gồm trong tiêu chuẩn là các thành phần hóa học, điều kiện phân phối và ký hiệu quá trình sản xuất, tính chất cơ học nhiệt độ môi trường, một số thử nghiệm tùy chọn bổ sung (thử nghiệm rò rỉ, làm phẳng, thử nghiệm uốn cong và không phá hủy) và một số yêu cầu về chiều dài và dung sai.
Ferritic (7 mác ), austenitic (17 mác), và Duplex (2 mác) và các loại thép chịu nhiệt austenitic (6 mác) được bao gồm trong phạm vi các loại được quy định trong tiêu chuẩn này. Chỉ có thành phần hóa học của thép không gỉ trong tiêu chuẩn được liệt kê trong bài viết này.

Thép không gỉ, Inox chống ăn mòn

Loại Thành phần hóa học (% by mass – max unless stated)
Tên Inox Mác Inox C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu N Nb Ti

Ferritic steels

X2CrNi12 1.4003 0.030 1.00 1.50 0.040 0.015 10.5/12.5 0.30/1.00 0.030
X2CrTi12 1.4512 0.030 1.00 1.00 0.040 0.015 10.5/12.5 0.030 6x(C+N)/0.65
X6Cr17 1.4016 0.08 1.00 1.00 0.040 0.015 16.0/18.0
X3CrTi17 1.4510 0.05 1.00 1.00 0.040 0.015 16.0/18.0 4x(C+N)+0.15/0.80
X2CrMoTi18-2 1.4521 0.025 1.00 1.00 0.040 0.015 17.0/20.0 1.80/2.50 0.030 4x(C+N)+0.15/0.80
X6CrMoNb17-1 1.4526 0.08 1.00 1.00 0.040 0.015 16.0/18.0 0.80/1.40 0.040 7x(C+N)+0.10/1.00
X2CrTiNb18 1.4509 0.030 1.00 1.00 0.040 0.015 17.5/18.5 3xC+0.30/1.00 0.10/0.69

Austenitic steels

X2CrNiN18-7 1.4318 0.030 1.00 2.00 0.045 0.015 16.5/18.5 6.0/8.0 0.10/0.20
X2CrNi18-9 1.4307 0.030 1.00 2.00 0.045 0.015 17.5/19.5 8.0/10.5 0.11
X2CrNi19-11 1.4306 0.030 1.00 2.00 0.045 0.015 18.0/20.0 10.0/12.0 0.11
X2CrNiN18-10 1.4311 0.030 1.00 2.00 0.045 0.015 17.0/19.5 8.5/11.5 0.12/0.22
X5CrNi18-10 1.4301 0.07 1.00 2.00 0.045 0.015 17.0/19.5 8.0/10.5 0.11
X6CrNiTi18-10 1.4541 0.08 1.00 2.00 0.045 0.015 17.0/19.0 9.0/12.0 5xC/0.70
X6CrNiNb18-10 1.4550 0.08 1.00 2.00 0.045 0.015 17.0/19.0 9.0/12.0 10xC/1.00
X2CrNiMo17-12-2 1.4404 0.030 1.00 2.00 0.045 0.015 16.5/18.5 2.00/2.50 10.0/13.0 0.11
X5CrNiMo17-12-2 1.4401 0.07 1.00 2.00 0.045 0.015 16.5/18.5 2.00/2.50 10.0/13.0 0.11
XCrNiMoTi17-12-2 1.4571 0.08 1.00 2.00 0.045 0.015 16.5/18.5 2.00/2.50 10.5/13.5 5xC/0.70
X2CrNiMo17-12-3 1.4432 0.030 1.00 2.00 0.045 0.015 16.5/18.5 2.50/3.00 10.5/13.0 0.11
X2CrNiMoN17-13-3 1.4429 0.030 1.00 2.00 0.045 0.015 16.5/18.5 2.50/3.00 11.0/14.0 0.12/0.22
X3CrNiMo17-13-3 1.4436 0.05 1.00 2.00 0.045 0.015 16.5/18.5 2.50/3.00 10.5/13.0 0.11
X2CrNiMo18-14-3 1.4435 0.030 1.00 2.00 0.045 0.015 17.0/19.0 2.50/3.00 12.5/15.0 0.11
X2CrNiMoN17-13-5 1.4439 0.030 1.00 2.00 0.045 0.015 16.5/18.5 4.0/5.0 12.5/14.5 0.12/0.22
X1CrNiMoCu25-20-5 1.4539 0.020 0.70 2.00 0.030 0.010 19.0/21.0 4.0/5.0 24.0/26.0 1.20/2.00 0.15
X1CrNiMoCuN20-18-7 1.4547 0.020 0.70 1.00 0.030 0.010 19.5/20.5 6.0/7.0 17.5/18.5 0.50/1.00 0.18/0.25

Austenitic ferritic steels

X2CrNiN23-4 1.4362 0.030 1.00 2.00 0.035 0.015 22.0/24.0 0.10/0.60 3.5/5.5 0.10/0.60 0.05/0.20
X2CrNiMoN22-5-3 1.4462 0.030 1.00 2.00 0.035 0.015 21.0/23.0 2.50/3.5 4.5/6.5 0.10/0.22
X2CrNiMoN25-7-4 1.4410 0.030 1.00 2.00 0.035 0.015 24.0/26.0 3.0/4.5 6.0/8.0 0.24/0.35

Thép không gỉ, Inox chịu nhiệt

Loại Inox Thành phần hóa học (% by mass – max unless stated)
Tên Inox Mác inox C Si Mn P S Cr Ni N Ce

Austenitic heat resisting steels

X15CrNiSi20-12 1.4828 0.20 1.50/2.50 2.00 0.045 0.015 19.0/21.0 11.0/13.0 0.11
X9CrNiSiNCe21-11-2 1.4835 0.05/0.12 1.40/2.50 1.00 0.045 0.015 20.0/22.0 10.0/12.0 0.12/0.20 0.03/0.08
X12CrNi23-13 1.4833 0.15 1.00 2.00 0.045 0.015 22.0/24.0 12.0/14.0 0.11
X8CrNi25-21 1.4845 0.10 1.50 2.00 0.045 0.015 24.0/26.0 19.0/22.0 0.11
X6CrNiSiNCe19-10 1.4818 0.04/0.08 1.00/2.00 1.00 0.045 0.015 18.0/20.0 9.0/11.0 0.12/0.20 0.03/0.08
X6NiCrSiNCe35-25 1.4854 0.04/0.08 1.20/2.00 2.00 0.040 0.015 24.0/26.0 34.0/36.0 0.12/0.20 0.03/0.08
Kiến thức Vật Liệu tại: https://vatlieu.edu.vn/

Đặt hàng online tại: https://kimloaig7.com/