Dung sai Ống Đúc Inox theo tiêu chuẩn BS EN 10297-2

Dung sai Ống Đúc Inox theo tiêu chuẩn BS EN 10297-2

Độ thẳng

OD Độ thẳng trên chiều dài
> 33.7 mm 0.0020 L
< 33.7 mm Agreed at time of  enquiry and order

Đường Kính ngoài (OD) Độ dày thành ống (WT)

Process Route Tolerance on D Tolerance on T
Tolerance Class Tolerance Limits Tolerance Class Tolerance Limits
Hot finished D1 ± 1.5% or ± 0.75 mm whichever is the greater T1 ± 15% or ± 0.6 mm whichever is the greater
Cold finished D3 ± 0.75% or ± 0.3 mm whichever is the greater T3 ± 10% or ± 0.2 mm whichever is the greater

 

Process Route Tolerance on D Tolerance on T
Tolerance Class Tolerance Limits Tolerance Class Tolerance Limits
Hot finished D2 ± 1% or ± 0.5 mm whichever is the greater T2 ± 12.5% or ± 0.4 mm whichever is the greater
Cold finished D4 ± 0.5% or ± 0.1 mm whichever is the greater T4 ± 7.5% or ± 0.15 mm whichever is the greater

Chiều dài ống inox đúc

Length L (mm) Tolerance (mm)
L < 6000 +5/-0
6000 < L < 12000 +10/-0
L > 12000 by agreement
Kiến thức Vật Liệu tại: https://vatlieu.edu.vn/
Đặt hàng online tại: https://kimloaig7.com/